Materiály

Materiály, které používáme na naše oblečení patří mezi jednu z nejdůležitějších věcí, které řešíme v procesu navrhování. Samotný materiál má obrovský dopad na životní prostředí – od vypěstování po následné zpracování, barvení a transport.

Co je špatného na konvenční bavlně?

Nezodpovědné pěstování bavlny, která je nejpoužívanějším materiálem na výrobu oblečení na světě, má obrovské negativní dopady na životní prostředí, komunity a jednotlivce. 
Nejen, že na její pěstování padne 16 % celosvětově používáných pesticidů, ale také využívá více “Vysoce nebezpečných pesticidů” než jakákoliv jiná plodina na světě. Její nevhodné pěstování vede k snižování úrodnosti půdy, znečišťování vody, decimuje biodiverzitu a často poškozuje i zdraví lidí, kteří s ní pracují. Farmáři, kteří nemají jiný způsob obživy, jsou nuceni prodávat tento materiál pod cenou, protože nemají mnohdy na výběr, což často vede k stále většímu zadlužování a problémům.

Organická bavlna snižuje spotřebu modré vody (odběr sladké vody z jezer, řek a podzemních vod) o 91 %! Tento způsob pěstování se prokázal jako přínosný pro biodiverzitu, úrodnost půdy a zdraví lidí, kteří bavlnu pěstují. Farmáři tvoří družstva a celý dodavatelský řetězec se stává transparentnějším, namísto zadlužení se velkým korporacím a nátlakovým praktikám, které nutily farmáře prodávat jejich bavlnu pod cenou.

Co je to GOTS certifikace?

GOTS (Global Organic Textile Standart) je certifikace udělována 3. stranou, která zaručuje nejvyšší etické a ekologické standarty v celém výrobním procesu (od semínka po finální látku kterou používáme). V celém procesu se nevyužívají škodlivé chemikálie, jako pesticidy a těžké kovy. 

🌱 Enviromentální zásady certifikace:

 • používání pouze schválených barviv
 • zpracovatelské jednotky musí prokázat environmentální management, včetně čištění odpadních vod
 • hodnocení toxicity a biologické rozložitelnosti chemických vstupů
 • zákaz používání látek nebezpečných pro životní prostředí

👥 Sociální zásady:

 • volba zaměstnání je svobodná
 • svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání
 • nesmí být využívána dětská práce
 • není praktikována žádná diskriminace
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • žádné obtěžování a násilí
 • zaručení životního minima (living wage), které je vyšší než minimální mzda

Náš produkt NENESE tuto certifikaci, vzhledem k aktuální velikosti naší produkce, ale využíváme často látky s touto certifikací. Certifikace tedy zaručuje, že byl celý proces než se dostala látka do našich rukou tak zodpovědný, jak to jenom jde. Zbytek produkce našeho oblečení již pak máme pod drobnohledem a můžeme dohlédnout na to, aby bylo vše v souladu s našimi hodnotami. Spolupracujeme dlouhodobě se zlínským krejčovstvím, které pravidelně navštěvujeme a je pro nás důležité, aby byli i oni s naší spoluprací spokojeni. Veškeré ceny za šití produktů si stanovují sami dle náročnosti výrobního procesu.

Co jsou Deadstock materiály?

Česky tzv. “ležáci” jsou nevyužité látky ze skladových zásob výrobních firem, studií a jednotlivců. Tyto materiály, které by jinak skončili na skládce nebo ve spalovně, u nás dostávají šanci na nový život. Deadstock materiály získáváme od českého projektu Textile Mountain, který je naším dlouhodobým zdrojem úžasných, kvalitních, vintage látek. U deadstock materiálu je běžný omezený výběr a často i menší kvantita ve které můžeme daný materiál kupovat. Proto musí být výběr materiálů a seznámení se s možnostmi a omezeními tohoto odběru už součástí samotného designového procesu…

Taky je důležité říct, že ačkoli mají tyto materiály čistě technicky nižší zátěž pro životní prostředí (nemusí se vyrábět nová látka, ale využije se to, co už existuje), tak stále samotná existence tohoto přebytečného materiálu je problémem. Firmy často záměrně vyrábí a nakupují více materiálu než je potřeba, protože ví, že přebytek budou moci poté prodat. Stále se tedy točíme v toxickém modelu nadprodukce, ze kterého se snažíme vystoupit.

Přečti si víc: